TOYOTA KIJANG INNOVA

TOYOTA KIJANG INNOVA

OTR TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G AT
Rp. 326.050.000

TDP : 62.410.000
ANGSURAN :
– 7.345.000| 60X
– 8.409.000| 48X
– 10.077.000| 36X
– 13.734.000| 24X
– 24.864.000| 12X

OTR TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G AT
Rp. 332.250.000

TDP : 66.450.000
ANGSURAN :
– 7.808.000 | 60X
– 8.904.000 | 48X
– 10.713.000 | 36X
– 14.601.000 | 24X
– 26.434.000 | 12X

OTR TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V MT
Rp. 361.050.000

TDP : 72.000.000
ANGSURAN :
– 8.469.000 | 60X
– 9.697.000 | 48X
– 11.620.000 | 36X
– 15.837.000 | 24X
– 28.671.000 | 12X

OTR TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V AT
Rp. 380.850.000

TDP : 76.170.000
ANGSURAN :
– 8.924.000 |60X
– 13.217.000 |48X
– 12.244.000 |36X
– 16.687.000 |24X
– 30.210.000 |12X

OTR TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 Q MT BASIC
Rp. 391.900.000

TDP : 78.000.000
ANGSURAN :
– 9.177.000 | 60X
– 10.507.000| 48X
– 12.592.000| 36X
– 17.162.000| 24X
– 31.069.000| 12X

OTR TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 Q AT BASIC
Rp. 412.200.000

TDP : 82.000.000
ANGSURAN :
– 9.507.000 | 60X
– 10.842.000| 48X
– 13.053.000| 36X
– 17.828.000| 24X
– 32.371.000| 12X

OTR TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 Q MT VENTURER BASIC
Rp. 407.300.000

TDP : 81.000.000
ANGSURAN :
– 9.396.000 | 60X
– 10.715.000| 48X
– 12.901.000| 36X
– 17.620.000| 24X
– 31.994.000| 12X

OTR TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 Q AT VENTURER BASIC
Rp. 427.600.000

TDP : 85.520.000
ANGSURAN :
– 9.855.000 | 60X
– 11.239.000| 48X
– 13.531.000| 36X
– 18.480.000| 24X
– 33.588.000| 12X

OTR TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 G MT DSL
Rp. 341.950.000

TDP : 68.000.000
ANGSURAN :
– 8.031.000 | 60X
– 9.195.000 | 48X
– 11.019.000| 36X
– 15.018.000| 24X
– 27.187.000| 12X

OTR TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 G AT DSL
Rp. 363.450.000

TDP : 72.520.000
ANGSURAN :
– 8.524.000 | 60X
– 9.760.000| 48X
– 11.696.000| 36X
– 15.940.000| 24X
– 28.858.000| 12X

OTR TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 V MT DSL
Rp. 394.750.000

TDP : 78.000.000
ANGSURAN :
– 9.243.000 | 60X
– 10.582.000| 48X
– 12.682.000| 36X
– 17.284.000| 24X
– 31.290.000| 12X

OTR TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 V AT DSL
Rp. 414.750.000

TDP : 82.950.000
ANGSURAN :
– 9.565.000 | 60X
– 10.907.000| 48X
– 13.132.000| 36X
– 17.936.000| 24X
– 32.568.000| 12X

OTR TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 Q MT DSL VENTURER
Rp. 445.000.000

TDP : 89.000.000
ANGSURAN :
– 10.249.000| 60X
– 11.688.000| 48X
– 14.072.000| 36X
– 19.220.000| 24X
– 34.898.000| 12X

OTR TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 Q MT DSL VENTURER
Rp. 466.600.000

TDP : 93.000.000
ANGSURAN :
– 10.738.000| 60X
– 12.245.000| 48X
– 14.743.000| 36X
– 20.137.000| 24X
– 36.563.000| 12X

Leave a Reply